Ostatnie wpisy z wszystkich kategorii

Fundusz sekurytyzacyjny – jak się bronić?

Pozew z funduszu sekurytyzacyjnego to na pewno wielki stres i ogromna doza...

Jak przebiega proces ogłaszania upadłości konsumenckiej? Przez trud do… oddłużenia

Jak przebiega proces ogłaszania upadłości konsumenckiej?- to jedno z...

Moment przekazania zobowiązania podmiotu trzeciego

Zgodnie z art. 22a ust. 1 pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia...