Ostatnie wpisy z wszystkich kategorii

Zmiany w podatku od nabycia nieruchomości

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. wszyscy kupujący drugą nieruchomość  w...

Utrata uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych

W polskim systemie prawnym przewidziano bardzo dużo przypadków, w...

Przedawnienie alimentów względem dziecka?

Jak większość roszczeń o charakterze cywilnoprawnym także roszczenie o...