Ostatnie wpisy z wszystkich kategorii

Związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia po nowelizacji

Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. dokonano licznych modyfikacji ustawy pzp...

PRAWNE ABC START-UP ’ÓW część 3

III. Własność intelektualna – czyli dobro każdego...

PRAWNE ABC START-UP ’ÓW część 2

II. Umowy handlowe – czyli najważniejsze umowy i najistotniejsze...