Ostatnie wpisy z wszystkich kategorii

Jak przebiega proces ogłaszania upadłości konsumenckiej? Przez trud do… oddłużenia

Jak przebiega proces ogłaszania upadłości konsumenckiej?- to jedno z...

Moment przekazania zobowiązania podmiotu trzeciego

Zgodnie z art. 22a ust. 1 pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia...

Mit o braku obowiązku zapłaty podatku przy zakupie samochodu

Sprawa dotyczy braku odprowadzenia 2 % podatku od czynności cywilnoprawnej...