Odpowiedzialność zarządzających spółkami prawa handlowego cz. 2
lis15

Odpowiedzialność zarządzających spółkami prawa handlowego cz. 2

Odpowiedzialność cywilnoprawna W spółkach kapitałowych udziałowcy (wspólnicy i akcjonariusze) nie ponoszą odpowiedzialności cywilnoprawnej za zobowiązania spółki. Mogą natomiast odpowiadać za zawinione działanie na szkodę spółki lub osób trzecich. Zdarza się to jednak rzadko, głównie z powodu- trudności w udowodnieniu udziałowcom winy. Jedynie wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada – solidarnie ze...

Read More