Powództwo cywilne w procesie karnym
sty08

Powództwo cywilne w procesie karnym

Popełnienie przestępstwa jest najczęściej zamachem nie tylko na obowiązujący porządek prawny, ale jest również wymierzone przeciwko konkretnym dobrom prawnym i osobom. Ustawodawca stworzył każdemu pokrzywdzonemu (ofierze przestępstwa) możliwości ochrony i dochodzenia swych praw już przed sądem karnym, gdzie rozpatrywana jest przede wszystkim wina i odpowiedzialność oskarżonego. Wśród dostępnych pokrzywdzonemu narzędzi prawnych, należy...

Read More
Odpowiedzialność karna lekarza
lis13

Odpowiedzialność karna lekarza

Lekarz powinien mieć świadomość za jakie zachowanie grozi mu odpowiedzialność karna i jakie zagrożenie karą za dany czyn przewiduje ustawa. Świadomość swoich praw związanych z niewłaściwym działaniem czy zaniechaniem lekarza winien mieć również pacjent. Niniejszy artykuł stanowi jedynie przybliżenie bardzo rozbudowanego zagadnienia. Specyfika procesu karnego przeciwko lekarzowi Postępowania karne przeciwko lekarzom są w polskich...

Read More