Termin złożenia wniosku o umorzenie zaległości wobec ZUS tzw. wniosku o abolicję
lis16

Termin złożenia wniosku o umorzenie zaległości wobec ZUS tzw. wniosku o abolicję

Jako, że często spotykam się z różnymi poglądami na temat terminu złożenia „wniosku o abolicję” (umorzenie) składek wobec ZUS za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r., pozwolę sobie przytoczyć swój pogląd. Te inne poglądy sprowadzają się do stwierdzenia, że wszyscy – bez wyjątku – którzy powadzili działalność gospodarczą w w/w okresie, muszą do 15 stycznia 2015 r. złożyć wniosek o abolicję. Dotyczy to zwłaszcza...

Read More
ADR czyli konsumenci, (nie) idźcie do sądu!
wrz26

ADR czyli konsumenci, (nie) idźcie do sądu!

Niedawno na stronie UOKIK-u zostały opublikowane założenia do Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jak sama nazwa wskazuje, założeniem nowej ustawy jest wprowadzenie systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) w taki sposób, aby większość z tych sporów (a docelowo może nawet wszystkie) były rozwiązywane w drodze polubownej – czy to poprzez mediację, czy to poprzez arbitraż (sąd polubowny). W moim...

Read More
Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?
sty21

Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?

Magdalena Nawrocka – Prawnik Chcąc zabezpieczyć swoje interesy firmy coraz częściej zawierają umowy o zakazie konkurencji. Zakaz konkurencji jest instytucją znaną na gruncie prawa pracy. W art. 1011 i 1012 kodeksu pracy przewidziano bowiem możliwość zawarcia umowy o zakazie konkurencji.  Zgodnie treścią takiej umowy, pracownik ma obowiązek zachować dla siebie wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w którym jest...

Read More