Dyskryminacja w pracy – krótki przegląd orzecznictwa
sty15

Dyskryminacja w pracy – krótki przegląd orzecznictwa

W polskim prawie obowiązuje zakaz dyskryminacji w pracy, a inaczej mówiąc zastosowanie powinna znajdować zasada równego traktowania w zatrudnieniu. Takie wytyczne zostały zawarte nie tylko w art. 113 oraz rozdziale IIa kodeksu pracy, ale też na poziomie konstytucyjnym znalazły się odpowiednie uregulowania, a mianowicie w art. 32 i art. 33 Konstytucji RP. Biorąc jednak pod rozwagę przepisy prawa pracy, to pomimo iż wprost przewidują...

Read More