Odpowiedzialność zarządzających spółkami prawa handlowego cz. 1
lis15

Odpowiedzialność zarządzających spółkami prawa handlowego cz. 1

I. Odpowiedzialność karna według kodeksu spółek handlowych W praktyce często spotykamy się ze zdziwieniem członków organów i likwidatorów spółek kapitałowych, że pociąga się ich do odpowiedzialności karnej, kiedy „dobrze chcieli, ale nie z ich winy coś nie wyszło. Moim zdaniem od członków zarządu lub likwidatorów (a także członków organów nadzoru) wymagany jest podwyższony stopień należytej staranności, uwzględniający znajomość gry...

Read More