Otwarcie ofert złożonych przez wykonawców w świetle uregulowań prawa zamówień publicznych
wrz22

Otwarcie ofert złożonych przez wykonawców w świetle uregulowań prawa zamówień publicznych

W ramach swojej działalności, związanej z szerzeniem wiedzy z zakresu zamówień publicznych poprzez prowadzenie bloga, otrzymałem ostatnio dwa zapytania odnoszące się do czynności otwarcia ofert. Otwarcie ofert stanowi niezwykle doniosłą czynność dokonywaną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku, z czym bliższe przeanalizowanie niektórych kwestii z nią związanych wydaje się zasadne. Zgodnie z treścią art....

Read More