Aukcja elektroniczna a oferta dodatkowa
sty15

Aukcja elektroniczna a oferta dodatkowa

Justyna  Kyć – Prawnik  Aukcja elektroniczna przewidziana przez przepisy p.z.p. nie stanowi odrębnego trybu udzielania zamówienia. Jest swego rodzaju dogrywką, dodatkowym sposobem oceny ofert złożonych w danym postępowaniu, której celem jest dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. Musi ją zatem poprzedzić przeprowadzenie postępowania w tradycyjnej formie papierowej. Cechą charakterystyczną postępowań, w których znajduje...

Read More