Charakterystyka prawna przyczyny rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę
mar17

Charakterystyka prawna przyczyny rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę

Z wypowiedzeniem umowy o pracę oraz rozwiązaniem jej bez wypowiedzenia przez pracodawcę wiążą się przepisane prawem obowiązki, których pracodawca musi dochować, aby rozwiązanie umowy o pracę było zgodne z prawem i uzasadnione. Jednym z takich obowiązków jest podanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, co przewiduje art. 30 § 4 Kodeksu pracy. O ile jednak...

Read More
Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony
sty23

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony

Umowa o pracę zawarta na czas określony rozwiązuje się co do zasady z upływem czasu na jaki została zawarta. Celem tej regulacji jest zapewnienie pracownikom zatrudnionym na czas określony większej stabilności zatrudnienia. Niemniej polski ustawodawca wprowadził wyjątek od wskazanej powyżej reguły. Artykuł 33 kodeksu pracy przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony za dwutygodniowym okresem...

Read More