Wzmocnienie praw konsumentów na rynkach energii

Magdalena Nawrocka – Prawnik

Urząd Regulacji Energetyki udostępnił w tym miesiącu – „Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej” – pierwszą z dwóch części kompendium przeznaczonego dla odbiorców energii. Druga część mająca prezentować prawa konsumentów paliw gazowych jest już, zgodnie z informacjami podawanymi przez Urząd Regulacji Energetyki,  na etapie finalizacji.

Kompendium ma  stanowić pakiet praktycznych informacji o prawach odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych. Dokument ten powstanie w związku z wejściem w życie w dniu  11 września 2013r. nowelizacji ustawy Prawo energetyczne (ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), zwanej małym trójpakiem energetycznym. Zasadniczym celem zmian wprowadzonych nowelizacją było stymulowanie dalszego wzrostu konkurencji na rynkach energii.

Wzmocnienie praw odbiorców to kwestia, której poświęcono naprawdę wiele uwagi w nowelizacji. Wprowadzone modyfikacje dotyczą między innymi możliwości zmiany sprzedawcy energii i gazu, kompleksowej treści umów sprzedaży zawartych z odbiorcą paliw gazowych i energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, zasad składania reklamacji i sankcji za jej nierozpatrzenie w terminie oraz wprowadzenia pojęcia i wsparcia tzw. „odbiorcy wrażliwego” (odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny stanowiący swoistą dopłatę ze strony Państwa do rachunków za energię elektryczną), a także wzmocnienia obowiązków informacyjnych przedsiębiorstw energetycznych.

Zgodnie z treścią art. 5 ust 6e ustawy Prawo energetyczne, w celu przekazania istotnych informacji o rynku energii szerokiemu gronu jego uczestników kopia zbioru praw konsumenta energii będzie dostarczana odbiorcom przez sprzedawców energii elektrycznej, którzy mają także obowiązek zapewnić publiczny dostęp do zbioru. Kopia zbioru praw konsumenta zostanie ogłoszona przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki. Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej już dostępny na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki.

Ślązak Zapiór i Wspólnicy

Author: Ślązak Zapiór i Wspólnicy

Ślązak Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa - od 2002 roku pomagamy polskim i międzynarodowym podmiotom efektywnie prowadzić działalność gospodarczą w nieustannie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Świadczymy kompleksowe usługi prawne we wszystkich dziedzinach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jesteśmy liderem na obszarze południowej Polski z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorstw z branży górniczej i geologicznej oraz przemysłu ciężkiego. Doradzamy naszym Klientom w sprawach z dziedziny prawa energetycznego i ochrony środowiska. Nasi specjaliści tworzą również dedykowane rozwiązania prawne dotyczące obrotu nieruchomościami oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. W obliczu licznych zmian w ustawie o finansach publicznych, stworzyliśmy także ekspercką grupę prawa samorządowego, która doradza jednostkom samorządowym głównie w zakresie tworzenia spółek celowych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

liczba