Darmowy Regulamin Sklepu Internetowego 2020
Mar27

Darmowy Regulamin Sklepu Internetowego 2020

darmowy regulamin sklepu internetowego 2020 Zakładasz sklep internetowy? Jedną z pierwszych kwestii, na którą warto zwrócić uwagę jest dobrze napisany regulamin sklepu internetowego, a także polityka prywatności i plików Cookies. W tym artykule wyjaśniamy, dlaczego te dokumenty są takie ważne oraz jakie elementy powinny one zawierać. Zastanowimy się także, czy na pewno stać Cię na darmowy regulamin sklepu internetowego, czy jednak warto powierzyć tak ważny dokument prawny ekspertom – chociażby prawnikom serwisu Prokonsumencki.pl, którzy już od 10 lat wspierają sprzedawców dostarczając najlepszy regulamin sklepu internetowego wraz z ochroną Sprzedawcy, monitoringiem i aktualizacją zmian. Dlaczego w sklepie internetowym musi znaleźć się regulamin sklepu internetowego Konieczność posiadania regulaminu na stronie sklepu internetowego wynika przede wszystkim z wymogów informacyjnych ustanowionych przez dwie ustawy: ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) oraz ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.). W regulaminie możesz również zawrzeć szereg postanowień, które nie są wymagane przez żadną ustawę, natomiast mogą być dla Ciebie korzystne. W szczególności wiele takich postanowień można zawrzeć w części regulaminu skierowanej do klientów niebędących konsumentami. Wymogi informacyjne z ustawy o prawach konsumenta, który musi spełnić Sprzedawca internetowy Zacznijmy od ustawy o prawach konsumenta. Zgodnie z art. 12 tego aktu prawnego, w przypadku umów zawieranych na odległość, klient będący konsumentem powinien najpóźniej w chwili zawarcia umowy zostać poinformowany m.in. o następujących kwestiach: danych identyfikujących sprzedawcę w szczególności o nazwie firmy, organie, który zarejestrował firmę i numerze rejestracji (numer NIP, KRS)adresie firmy i adresie email sprzedawcy oraz numerze telefonu (jeżeli jest dostępny)adresie, pod którym konsument może złożyć ewentualną reklamacjęsposobie i terminie płatnościsposobie i terminie dostawy towaru lub wykonania usługiobowiązku dostarczenia przez sprzedawcę niewadliwego produktu, sposobie składania i rozpatrywania reklamacji w sklepie, jeżeli wada jednak wystąpiprawie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, o sposobie wykonania tego prawa oraz o ustawowym wzorze formularza odstąpienia od umowykosztach zwrotu produktu w przypadku konsumenckiego odstąpienia od umowywyjątkach od prawa odstąpienia od umowy Większość tych informacji bardzo trudno byłoby przedstawić klientowi przed zawarciem umowy, tak aby sprzedawca miał potwierdzenie, że klient zapoznał się z nimi, jeżeli nie byłyby one zawarte w regulaminie. Inne informacje, których wymaga ustawa o prawach konsumenta można zawrzeć np. w opisie danego produktu, natomiast te wymienione powyżej najlepiej aby znalazły właśnie w regulaminie. Wymogi informacyjne z ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną Jeżeli chodzi o ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, to art. 8 tego aktu prawnego zawiera wymóg posiadania przez usługodawcę, którym najczęściej będzie właściciel sklepu, regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Nie muszą to być wcale usługi płatne. Najczęściej występującymi w sklepie...

Czytaj dalej