Zasady korzystania

O serwisie

Niniejszy serwis to nowe i wyjątkowe miejsce w polskim internecie, gdzie profesjonaliści mogą publikować swoje artykuły o prawie. Serwis skierowany jest do profesjonalistów zawodowo zajmujących się prawem, w szczególności do adwokatów, radców prawnych i pracowników naukowych.

Dążymy do tego, aby serwis stał się miejscem swobodnej i merytorycznej wypowiedzi o prawie. Na tym, na czym nam szczególnie zależy, to aby każda publikacja zamieszczona w serwisie tworzyła wartość dodaną dla czytelników. Oznacza to, że obok poruszenia problemu prawnego w danej publikacji, prawnik powinien zaprezentować także proponowane przez siebie rozwiązanie lub rozwiązania problemu.

Zasady zamieszczania treści

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich zamieszczane są przez profesjonalistów nieodpłatnie oraz – o ile nie jest to stwierdzone inaczej – na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Dlatego też na stronach serwisu znajdziesz poniższe oznaczenie:

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

W skrócie powyższa licencja oznacza, że publikacje zamieszczone w serwisie wolno kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać, tworzyć utwory zależne oraz użytkować utwór w sposób komercyjny – pod warunkiem uznania autorstwa (tj. publikację należy oznaczyć w sposób określony przez autora – minimum imię i nazwisko autora oraz w razie gdy jest podana nazwa kancelarii/instytucji).

Ogólne warunki korzystania z serwisu

Do prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej wymagane jest:

  • Komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0.6 i wyższej.
  • Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.
  • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript

Korzystający ze serwisu obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Korzystającego z serwisu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Wszelkie reklamacje związane z korzystanie z serwisu można zgłaszać w szczególności na adres: kontakt@prawoexpert.pl. W opisie reklamacji zalecamy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zasady komentowania

W serwisie możliwe jest komentowanie publikacji zamieszczonych przez profesjonalistów. Osoby korzystające z blogu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawo lub dobre obyczaje. Komentarze powinny odnosić się do zagadnienia poruszonego w  komentowanym wpisie i powinny mieć  charakter merytoryczny, tj. powinny wnosić wartość dodaną do prowadzonej dyskusji.

Dane osobowe

Wysłanie komentarza do publikacji umieszczonej w serwisie wymaga podania swojego adresu poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz oznaczenia (imię, pseudonim), które mogą stanowić dane osobowe. Dane przetwarzane są przez Usługodawcę. Usługodawca wskazuje, że przetwarza powyższe dane, w niezbędnym zakresie, jedynie w celu umożliwienia dodania komentarza oraz prowadzenia statystyk odwiedzin serwisu. Usługodawca informuje o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.