Reklama produktów leczniczych w aptekach ogólnodostępnych
lis15

Reklama produktów leczniczych w aptekach ogólnodostępnych

PROWADZENIE KIEROWANEJ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI REKLAMY PRODUKTÓW LECZNICZYCH W APTEKACH OGÓLNODOSTĘPNYCH[1] Wprowadzenie do ustawy – Prawo farmaceutyczne[2] restrykcyjnego zakazu reklamy aptek i ich działalności, w następstwie wejścia w życie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych[3], nie ograniczyło możliwości prowadzenia kierowanej do publicznej wiadomości...

Read More