Wprowadzenie poprawek do oferty
wrz23

Wprowadzenie poprawek do oferty

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę, tylko przed upływem terminu do składania ofert. Jednak co należy zrobić w przypadku, gdy już po otwarciu ofert wykonawca zorientuje się, że popełnił błąd? Czy może on dokonać poprawki w treści oferty? Wprowadzenie poprawek do oferty Niestety po upływie terminu składania ofert wykonawca nie ma możliwości dokonania modyfikacji...

Read More