Pojęcie oświadczenia woli w świetle wykładni art. 60 Kodeksu cywilnego
maj11

Pojęcie oświadczenia woli w świetle wykładni art. 60 Kodeksu cywilnego

Jednym z kluczowych pojęć prawa cywilnego jest pojęcie oświadczenia woli, będącego „rdzeniem”, czyli elementem koniecznym i niezbędnym każdej czynności prawnej. Poprzez złożenie oświadczenia woli podmiot prawa cywilnego może powodować powstanie, zmianę lub ustanie stosunków prawnych. Zgodnie z ustawową definicją oświadczenia woli, zawartą w art. 60 k. c[1]., oświadczeniem woli jest każde zachowanie danej osoby, które wyraża wolę tej...

Read More