Kryterium jakości dla zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi
wrz23

Kryterium jakości dla zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi

Kwestię kryteriów oceny ofert reguluje art. 91 ust. 2 PZP, zgodnie z którym do kryteriów tych zalicza się tylko i wyłącznie cena bądź też cena wraz z innymi kryteriami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Wśród innych kryteriów ustawa wymienia przykładowo jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin...

Read More