Live Forensic – kontrowersje prawne związane z materiałem dowodowym
sty23

Live Forensic – kontrowersje prawne związane z materiałem dowodowym

Jarosław Góra – Prawnik Informatyka śledcza ma na celu odszukanie, zabezpieczenie i dostarczenie elektronicznego materiału dowodowego, świadczącego o popełnionym przestępstwie, nadużyciu, czy zaistniałym incydencie. Tradycyjnie informatycy śledczy zabezpieczają nośnik, którego kopia binarna poddawana jest następnie szczegółowej analizie (tzw. model post mortem). Jednak dziś, kiedy odchodzi się od tradycyjnych nośników danych...

Read More