Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie prokury
lut19

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie prokury

  Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, które może być udzielone jedynie przez przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Prokurent ma bardzo szeroki zakres umocowania: może on dokonywać czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zasadniczo umocowanie to dotyczy wszelkich czynności, za wyjątkiem jednak działań wymienionych w art. 1093 kodeksu...

Read More