Powołanie członka zarządu spółki z o.o. na czas nieokreślony
wrz23

Powołanie członka zarządu spółki z o.o. na czas nieokreślony

Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH) nie wyklucza powoływania członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na czas nieokreślony. Kwestię dopuszczalności powołanie członka zarządu na czas nieokreślony rozstrzygnął natomiast Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 lipca 2010 r., sygn. akt III CZP 23/10. Według SN nie ma przeszkód ku temu, aby strony w umowie spółki uregulowały kwestię wygaśnięcia mandatu w odmienny sposób od...

Read More