Rewolucja dotycząca możliwości wyboru przez poszkodowanego sposobu naprawienia szkody tylko dla nowych szkód górniczych
lut19

Rewolucja dotycząca możliwości wyboru przez poszkodowanego sposobu naprawienia szkody tylko dla nowych szkód górniczych

Pod koniec listopada 2013 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę (sygn. akt: III CZP 75/13) zgodnie z którą wskazał, iż w przypadku jeśli zdarzenie powodujące  szkodę (czyli ruch zakładu górniczego ), jak również i sama  szkoda powstała  przed 1 stycznia 2012 r. stosuje się przepisy ustawy z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Taki stan rzeczy Sąd Najwyższy potwierdził w orzeczeniu z dnia 24.01.2014 r. (sygn. akt: V CSK  93/13). Na...

Read More