Ubezwłasnowolnienie – pomoc, czy zagrożenie?
gru02

Ubezwłasnowolnienie – pomoc, czy zagrożenie?

Ubezwłasnowolnienie to całkowite lub częściowe pozbawienie osoby zdolności do czynności prawnych. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) osoby poniżej lat trzynastu nie mają zdolności do czynności prawnych, osoby, które ukończyły trzynaście lat – ograniczoną zdolność do czynności prawnych.  Pełną zdolność prawną nabywa się wraz z pełnoletniością. Ubezwłasnowolnienie może...

Read More