Umowa przedwstępna – treść i skutki zawarcia
sie20

Umowa przedwstępna – treść i skutki zawarcia

Przy planowanych poważnych zakupach (np. nieruchomości  lub dużych partii towaru) coraz częściej jeszcze przed zawarciem właściwej umowy, strony decydują się na zawarcie tzw. umowy przedwstępnej. Wynika to po prostu z prozaicznej chęci zabezpieczenia własnych interesów, ale czasem jest też podyktowane warunkami stawianymi w samych negocjacjach przez jedną ze stron. Umowa przedwstępna jest opisywana w literaturze jako rozwiązanie...

Read More
Umowa przedwstępna – kiedy warto ją zawrzeć?
wrz22

Umowa przedwstępna – kiedy warto ją zawrzeć?

W obrocie gospodarczym dość powszechne jest zawieranie umów przedwstępnych, które poprzedzają szereg wszelkiego rodzaju umów. Chcąc zapewnić sobie zawarcie definitywnego kontraktu, strony które z pewnych względów nie mogą go podpisać w danej chwili, zobowiązują się do jego zawarcia w przyszłości. Kiedy umowa przedwstępna? Umowę przedwstępną strony zawierają, jeśli z jakichś względów zawarcie umowy ostatecznej jest niemożliwe lub...

Read More