Umowa przedwstępna – kiedy warto ją zawrzeć?
wrz22

Umowa przedwstępna – kiedy warto ją zawrzeć?

W obrocie gospodarczym dość powszechne jest zawieranie umów przedwstępnych, które poprzedzają szereg wszelkiego rodzaju umów. Chcąc zapewnić sobie zawarcie definitywnego kontraktu, strony które z pewnych względów nie mogą go podpisać w danej chwili, zobowiązują się do jego zawarcia w przyszłości. Kiedy umowa przedwstępna? Umowę przedwstępną strony zawierają, jeśli z jakichś względów zawarcie umowy ostatecznej jest niemożliwe lub...

Read More