Korzyści z ochrony patentowej, czyli co przedsiębiorca wiedzieć powinien
Gru16

Korzyści z ochrony patentowej, czyli co przedsiębiorca wiedzieć powinien

Przedsiębiorcy w Polsce coraz częściej w swojej działalności mają do czynienia z ochroną własności intelektualnej, nasuwa się pytanie – Jakie korzyści ochrona własności intelektualnej przynieść może mnie i mojej firmie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że własność przemysłowa otacza nas w życiu codziennym, wystarczy otworzyć lodówkę zobaczymy tam produkty oznaczone znakami towarowymi lub będące wzorami przemysłowymi np. masło, butelka. Myjemy się  gąbką, mydłem oznaczone są znakami towarowymi i są wzorami przemysłowymi. W garażu również spotkamy znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, patenty. Wychodzimy na ulice widzimy reklamy, budynki – to wszystko jest własnością przemysłową i intelektualną. Wszyscy mamy telefony komórkowe, ale czy wiemy że taki telefon jest jednocześnie objęty ochroną wynikającą z rejestracji znaku towarowego, wzoru przemysłowego i ochroną patentową ? Nie wdając się w skomplikowane wywody na temat szeroko pojętej własności intelektualnej i przemysłowej, możemy powiedzieć, że gdy mówimy o własności intelektualnej i przemysłowej najczęściej myślimy o patentach, wzorach użytkowych oraz przemysłowych, znakach towarowych, projektach wynalazczych oraz utworach chronionych prawem autorskim. Istotne dla przedsiębiorcy jest to, że każde z wyżej wymienionych praw  można wycenić ponieważ są to prawa o charakterze majątkowym np. prawo ochronne do znaku towarowego, prawo wynikające z rejestracji wzoru przemysłowego, patent, prawo ochronne na wzór uzytkowy. Departament Rejestrów Urzędu Patentowego prowadzi księgę rejestrów dla objętych prawem ochronnym znaków towarowych i zarejestrowanych wzorów przemysłowych  czy chronionych wzorów użytkowych i patentów. Księga rejestrowa prowadzona przez Urząd Patentowy pełni rolę, obrazowo ujmując, taką samą jak księga wieczysta dla nieruchomości – są tam wpisy m.in. dotyczące zastawów, udzielonych licencji lub sprzedaży. Chronione znaki towarowe, wzory przemysłowe mogą być przedmiotem zastawu – przecież czynimy nakłady na marketing firmy, produktu czy usługi, mamy pewien udział w rynku – to prawa chronione w Urzędzie Patentowym lub Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego można wycenić, sprzedać, zastawić ,uczynić przedmiotem licencji czy aportu. Chroniąc naszą własność intelektualną i przemysłową w Urzędzie Patentowym RP lub Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki towarowe i Wzory przemysłowe)  w skrócie ang. OHIM, mamy monopol, inaczej mówiąc żaden podmiot nie może wprowadzić do obrotu produktu takiego samego lub podobnego w takim stopniu, że mógłby wprowadzić w błąd przeciętnego odbiorcę usługi lub produktu, co do źródła pochodzenia.  Pomoc prawną w omawianym zakresie mogą nieść jedynie wyspecjalizowane kancelarie prawne, najlepiej kancelarie patentowe po przeprowadzeniu odpowiednich badań (prowadzonych najlepiej przed wprowadzeniem produktu na rynek) inaczej w przypadku wprowadzenia do obrotu produktu naruszającego czyjeś prawa np. zarejestrowany znak towarowy czy wzór przemysłowy  (nawet taki, który nie jest w Polsce w obrocie, wystarczy ochrona w Urzędzie Patentowym RP lub OHIM) narażamy się na postępowanie sądowe. W obecnych czasach, kiedy deregulacja profesjonalnych pełnomocników zatacza coraz szersze kręgi, spotkać możemy kancelarie „od wszystkiego”, warto wiedzieć, że prawnicy...

Czytaj dalej