Reklamy pożyczkodawców pod lupą UOKiK

2 lutego br. UOKiK wydał komunikat, w którym poinformował o wydaniu decyzji w sprawie Vivus Finance (sygn. RWA-29/2015). Komunikat ten zapowiada jednocześnie kontrolę działalności reklamowej firm z branży finansowej. Sama decyzja wpisuje się w nową strategię postępowania w sprawach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Decyzja dotyczy spółki Vivus Finance, która reklamowała się hasłem, że klient otrzyma pieniądze w 15 minut – pomijając jednak istotną informację, że czas ten należy liczyć dopiero od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o pożyczkę. Prezes UOKiK stwierdził, że była to praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów: reklama wprowadzała konsumentów w błąd i mogła skłonić ich do podjęcia decyzji o zawarciu umowy, na co nie zdecydowaliby się wiedząc, że czas oczekiwania na pożyczkę może być znacznie dłuższy. Co ciekawe, Urząd nie nałożył na spółkę żadnej kary finansowej, lecz jedynie zobowiązał do opublikowania odpowiednich oświadczeń na stronie internetowej Vivus Finance oraz w ogólnopolskich dziennikach.

W trakcie postępowania, Vivus Finance jako jedną z form rekompensaty proponowała zaoferowanie pokrzywdzonym konsumentom niższej prowizji na kolejne pożyczki. Prezes UOKiK słusznie jednak odrzucił tę propozycję, stwierdzając, że zastosowanie takiego środka skłaniałoby konsumentów do dalszego zadłużania się.

Prezes UOKiK nie zaakceptował zobowiązań zaproponowanych przez Spółkę, ale też nie nałożył na Vivus Finance kary – obciążył za to spółkę kosztownymi obowiązkami informacyjnymi. Motywem takiego rozstrzygnięcia było przekonanie, że działania UOKiK mają przede wszystkim edukować i zapobiegać podobnym naruszeniom w przyszłości. Jednocześnie Urząd wskazał, że do tej pory nie rozstrzygał podobnych spraw, a omawiana decyzja ma stanowić początek linii orzeczniczej w postępowaniach dotyczących marketingu firm pożyczkowych.

Decyzja w sprawie Vivus Finance jest też kolejnym przykładem nowej polityki Urzędu w sprawach z zakresu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Wynika ona między innymi z licznych przypadków obniżania wysokich kar nałożonych przez Prezesa UOKiK przez sądy w postępowaniu odwoławczym. UOKiK zamiast skupiać się na wysokich karach finansowych, wyraźnie stara się teraz kłaść nacisk na środki służące usunięciu skutków naruszeń. Jako przykład można wskazać obowiązek wypłaty rekompensaty finansowej pokrzywdzonym konsumentom (decyzja T-mobile, DDK nr 28/2015) czy też udostępnienia im darmowych usług (decyzja Canal+, DDK nr 2/2015).

Katarzyna Górna, adwokat, Affre i Wspólnicy

Kancelaria Affre i Wspólnicy

Author: Kancelaria Affre i Wspólnicy

Zespół doświadczonych prawników kancelarii Affre i Wspólnicy doradza w szeroko rozumianym prawie konkurencji, obejmującym prawo antymonopolowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji i prawo konsumenckie oraz w prawie własności przemysłowej. Pomoc prawna i doradztwo Affre i Wspólnicy obejmuje kształtowanie polityki dystrybucyjnej, przeciwdziałanie porozumieniom antykonkurencyjnym i nadużywania pozycji dominującej, prawo konsumenckie oraz zgodność umów i regulaminów z tym prawem, a także zwalczanie nieuczciwej konkurencji w szczególności w zakresie ochrony renomy, prawo reklamy, ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. W obszarze prawa własności przemysłowej zapewniamy wsparcie w następujących kwestiach: rejestracja znaków towarowych, wzory przemysłowe, patenty, ochrona know-how oraz transfer technologii, pomagamy także w zakresie innych praw własności przemysłowej.

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

liczba