Zakaz pełnienia funkcji w spółkach kapitałowych – cz. II
gru06

Zakaz pełnienia funkcji w spółkach kapitałowych – cz. II

Przyjmując, że osoby prawomocnie skazane za przestępstwa określone w art. 18 § 2 k.s.h. nie są i nie mogą zostać członkami organów czy też likwidatorami spółek kapitałowych, trzeba by także przyjąć, że czynności prawne dokonane przez takie osoby za spółkę (w szczególności należy mieć więc na uwadze członków zarządu) są bezwzględnie nieważne. Tak surowa sankcja byłaby nie do pogodzenia z potrzebami obrotu gospodarczego i godziłaby w...

Read More