Zakaz pełnienia funkcji w spółkach kapitałowych – cz. II

Przyjmując, że osoby prawomocnie skazane za przestępstwa określone w art. 18 § 2 k.s.h. nie są i nie mogą zostać członkami organów czy też likwidatorami spółek kapitałowych, trzeba by także przyjąć, że czynności prawne dokonane przez takie osoby za spółkę (w szczególności należy mieć więc na uwadze członków zarządu) są bezwzględnie nieważne. Tak surowa sankcja byłaby nie do pogodzenia z potrzebami obrotu gospodarczego i godziłaby w stabilność tego obrotu. Z pomocą przychodzi tutaj jednak system domniemań prawnych wynikających z przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Należy zgodzić się z poglądem, że skutki prawne czynności prawnej dokonanej przez członka zarządu prawomocnie skazanego za przestępstwo z art. 18 § 2 k.s.h. trzeba rozpatrywać w identyczny sposób jak skutki prawne czynności prawnej dokonanej przez skutecznie odwołanego, ale niewykreślonego z rejestru członka zarządu spółki.

Zgodnie z art. 14 ustawy o KRS, jeżeli taką czynność prawną ze spółką, za którą działał członek zarządu objęty zakazem pełnienia funkcji wpisany do KRS, osoba trzecia zawarła w dobrej wierze – to czynność taka jest ważna. Odnosząc się do przywoływanej już afery Amber Gold należy uznać, że umowy podpisane z tą spółką co do zasady są ważne – pomimo tego, że prezes jej zarządu nie był zdolny do pełnienia tej funkcji.

Jeżeli zaś dana osoba w ogóle nie będzie do KRS wpisana jako członek zarządu, to czynność taka będzie nieważna. Sporną kwestią jest zaś to, czy może być ona potwierdzona przez spółkę w późniejszym czasie. Podobnie czynność prawna dokonana przez członka zarządu spółki kapitałowej w organizacji będzie bezwzględnie nieważna, gdyż spółka taka nie jest jeszcze w ogóle w KRS wpisana.

Autorem wpisu jest Mateusz Dąbroś – Prawnik z kancelarii Ślązak Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa

Ślązak Zapiór i Wspólnicy

Author: Ślązak Zapiór i Wspólnicy

Ślązak Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa - od 2002 roku pomagamy polskim i międzynarodowym podmiotom efektywnie prowadzić działalność gospodarczą w nieustannie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Świadczymy kompleksowe usługi prawne we wszystkich dziedzinach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jesteśmy liderem na obszarze południowej Polski z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorstw z branży górniczej i geologicznej oraz przemysłu ciężkiego. Doradzamy naszym Klientom w sprawach z dziedziny prawa energetycznego i ochrony środowiska. Nasi specjaliści tworzą również dedykowane rozwiązania prawne dotyczące obrotu nieruchomościami oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. W obliczu licznych zmian w ustawie o finansach publicznych, stworzyliśmy także ekspercką grupę prawa samorządowego, która doradza jednostkom samorządowym głównie w zakresie tworzenia spółek celowych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

liczba