Termin złożenia wniosku o umorzenie zaległości wobec ZUS tzw. wniosku o abolicję
lis16

Termin złożenia wniosku o umorzenie zaległości wobec ZUS tzw. wniosku o abolicję

Jako, że często spotykam się z różnymi poglądami na temat terminu złożenia „wniosku o abolicję” (umorzenie) składek wobec ZUS za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r., pozwolę sobie przytoczyć swój pogląd. Te inne poglądy sprowadzają się do stwierdzenia, że wszyscy – bez wyjątku – którzy powadzili działalność gospodarczą w w/w okresie, muszą do 15 stycznia 2015 r. złożyć wniosek o abolicję. Dotyczy to zwłaszcza...

Read More