Termin złożenia wniosku o umorzenie zaległości wobec ZUS tzw. wniosku o abolicję

Jako, że często spotykam się z różnymi poglądami na temat terminu złożenia „wniosku o abolicję” (umorzenie) składek wobec ZUS za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r., pozwolę sobie przytoczyć swój pogląd.

Te inne poglądy sprowadzają się do stwierdzenia, że wszyscy – bez wyjątku – którzy powadzili działalność gospodarczą w w/w okresie, muszą do 15 stycznia 2015 r. złożyć wniosek o abolicję. Dotyczy to zwłaszcza osób, które świadczyły pracę w oparciu o umowę o pracę nakładczą w tym okresie.

Problem ten reguluje ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Art. 1 ust. 4 i 5 regulują problematykę terminów składania wniosków. W ust. 4 tej ustawy wskazano termin 24 miesięcy na złożenie tego wniosku. Natomiast ust. 5 jasno wskazuje, że osoby którym wydano decyzję po dniu wejścia w życie ustawy, mają 12 miesięcy na złożenie wniosku, chyba że termin 24 miesięcy jest dla tych osób korzystniejszy.

Otóż termin 24 miesięcy czyli do 15 stycznia 2015 r., obejmuje osoby, którym wydano decyzję o zaległościach przed dniem wejścia w życie ustawy. Natomiast wszystkie osoby, które otrzymały decyzję po wejściu w życie ustawy mają termin 12 miesięcy od uprawomocnienia się tej decyzji. Jeśli natomiast korzystniejszy jest dla nich termin 24 miesięcy (tj. do 15 stycznia 2015 r.), to mogą oni złożyć wniosek o abolicję właśnie do 15 stycznia 2015 r, ponieważ jest on dłuższy od terminu 12 miesięcznego. Natomiast w dalszym ciągu mogą oni skorzystać z przytoczonego terminu 12 miesięcy od uprawomocnienia się tej decyzji.

Tak więc, jeśli ktoś otrzymał taką decyzje po dniu wejścia ustawy, np.: 1 marca 2013 r., to korzystniejszy jest dla niego termin do 15 stycznia 2015 r. (ponieważ jest on dłuższy niż 12 miesięcy). Natomiast jeśli ktoś otrzymał taka decyzję 6 listopada 2014 r. to nadal tą osobę obejmuje okres dwunastu miesięcy, liczony od dnia uprawomocnienia się tej decyzji.

A zatem jeśli ktoś otrzyma w przyszłości taką decyzję, to od chwili otrzymania takiej decyzji będzie biegł dla niego termin 12 miesięcy od uprawomocnienia się tej decyzji. Więc jeśli ktoś do tej pory takiej decyzji nie otrzymał, to nie składa wniosku o abolicję. Nie wdając się w intencję ustawodawcy ani interpretację celowościową, to ustawa ta ma służyć umorzeniu zaległości za w/w okres. I to nawet w sytuacji, jeśli tak decyzja zostanie wydana w przyszłości, zwłaszcza że okres przedawnienia tych zaległości wynosi 10 lat. Ustawa wprowadza obowiązek zawieszenia postępowania egzekucyjnego w zakresie objętym tą ustawą.

Dodam, że z takimi wnioskami mogą wystąpić również spadkobiercy osób objętych tą ustawą (problem tzw. długów spadkowych). Spadkobiercy składają wnioski w termiach – jak wyżej opisano. Polecam tekst tej krótkiej ustawy, ponieważ ten artykuł porusza jedynie problem terminu, w jakim należy złożyć wniosek „o abolicję”.

Autor: Dr Mariusz Poślednik

Adw. dr Mariusz Poślednik

Author: Adw. dr Mariusz Poślednik

Adw. dr Mariusz Poślednik praktykę zawodową odbywał w Kancelarii Radcy Prawnego Rafała Kolano. Obecnie prowadzi Kancelarię z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ale zasięgiem działania obejmuje całą Polskę. Działa w szczególności na terenie województwa śląskiego. Kancelaria świadczy usługi adwokackie osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom z Polski, jak i z zagranicy. Na każdym etapie realizacji zlecenia jest w stanie w sposób szybki i przystępny wyjaśnić klientowi interesujące go kwestie.

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

liczba