Użycie nazwiska zmarłej osoby, a zgoda spadkobiercy
lis23

Użycie nazwiska zmarłej osoby, a zgoda spadkobiercy

Występuje wiele sytuacji, w których dany podmiot aby móc osiągnąć zamierzony przez siebie cel musi w swej działalności użyć imienia i nazwiska danej osoby. Obecnie dzieje się tak często  w związku z działalnością różnych organizacji publicznych np. stowarzyszeń, które za cel swojego istnienia podjęły np. upamiętnienie danych wydarzeń, bądź działalności pewnych osób zarówno żyjących jak i nieżyjących. W zasadzie nie budzi wątpliwości...

Read More