(Prawie) rok później – nowelizacja ustaw o KRS i KRK dot. weryfikacji osób objętych zakazem z art. 18 § 2 k.s.h.
sty15

(Prawie) rok później – nowelizacja ustaw o KRS i KRK dot. weryfikacji osób objętych zakazem z art. 18 § 2 k.s.h.

Mateusz Dąbroś Prawnik Art. 18 ust. 2 kodeksu spółek handlowych wysławia zakaz pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych oraz funkcji likwidatorów przez osoby skazane prawomocnie wyrokiem za przestępstwo w tym artykule wymienione. Wraz z uprawomocnieniem się skazania, dana osoba nie może zostać skutecznie powołana do pełnienia tych funkcji. Nasuwa się jednak pytanie: skąd sąd rejestrowy dokonujący wpisu ma powziąć informację,...

Read More
Zakaz pełnienia funkcji w spółkach kapitałowych – cz. II
gru06

Zakaz pełnienia funkcji w spółkach kapitałowych – cz. II

Przyjmując, że osoby prawomocnie skazane za przestępstwa określone w art. 18 § 2 k.s.h. nie są i nie mogą zostać członkami organów czy też likwidatorami spółek kapitałowych, trzeba by także przyjąć, że czynności prawne dokonane przez takie osoby za spółkę (w szczególności należy mieć więc na uwadze członków zarządu) są bezwzględnie nieważne. Tak surowa sankcja byłaby nie do pogodzenia z potrzebami obrotu gospodarczego i godziłaby w...

Read More