Wzmocnienie praw konsumentów na rynkach energii
sty31

Wzmocnienie praw konsumentów na rynkach energii

Magdalena Nawrocka – Prawnik Urząd Regulacji Energetyki udostępnił w tym miesiącu – „Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej” – pierwszą z dwóch części kompendium przeznaczonego dla odbiorców energii. Druga część mająca prezentować prawa konsumentów paliw gazowych jest już, zgodnie z informacjami podawanymi przez Urząd Regulacji Energetyki,  na etapie finalizacji. Kompendium ma  stanowić pakiet praktycznych informacji o...

Read More
Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?
sty21

Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?

Magdalena Nawrocka – Prawnik Chcąc zabezpieczyć swoje interesy firmy coraz częściej zawierają umowy o zakazie konkurencji. Zakaz konkurencji jest instytucją znaną na gruncie prawa pracy. W art. 1011 i 1012 kodeksu pracy przewidziano bowiem możliwość zawarcia umowy o zakazie konkurencji.  Zgodnie treścią takiej umowy, pracownik ma obowiązek zachować dla siebie wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w którym jest...

Read More
Weksel in blanco – złoty środek na wszystko?
sty15

Weksel in blanco – złoty środek na wszystko?

Magdalena Nawrocka – Prawnik Pracodawcy udostępniają swym pracownikom coraz to droższe sprzęty. Samochody, laptopy, telefony, tablety i palmtopy – to wszystko może być warte nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych! Ponadto pracodawca często ponosi także olbrzymie koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników i ich doskonaleniem zawodowym. Na pierwszy rzut oka idealnym sposobem zabezpieczenia ewentualnych roszeń pracodawcy...

Read More