Ubezpieczenia nieruchomości – OWU a odszkodowanie
mar22

Ubezpieczenia nieruchomości – OWU a odszkodowanie

Wykupując ubezpieczenia majątkowe Klient chciałby mieć pewność, iż w przypadku każdego zdarzenia dotykającego domu (mieszkania) przysługiwać mu oczywiście będzie odszkodowanie. Tymczasem wiele osób niestety nie jest świadomych, że w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia godzimy się na postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej jako „OWU”), będących  treścią zawartej umowy. Gdy przedłużamy raz zawartą umowę ubezpieczenia,...

Read More