Umowa ramowa
lut19

Umowa ramowa

  Dynamika i różnorodność stosunków gospodarczych powoduje, że niezbędne staje się poszukiwanie nowych rozwiązań w kształtowaniu tych stosunków i więzi gospodarczo-ekonomicznych. Jest to także skutek liberalizacji handlu międzynarodowego, zaniku granic i globalizacji. Niestety często wiąże się to z brakiem odpowiednich regulacji prawnych, a to może wywoływać poważne problemy. Tak jest w przypadku umowy ramowej, która nie jest w żaden...

Read More
Termin zawarcia umowy przyrzeczonej
lut19

Termin zawarcia umowy przyrzeczonej

Umowa przedwstępna obok funkcji pomocniczej w procesie zawierania umów, pełni także funkcję gwarancyjna. Daje ona pewne poczucie pewności i zapewnia dojście do skutku umowy przyrzeczonej, po spełnieniu się określonych wymagań. W kodeksie cywilnym nie przewidziano wprost obowiązku określania w umowie przedwstępnej terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, jednak Sąd Najwyższy podkreśla, że oznaczenie terminu jest wręcz niezbędnym elementem...

Read More
Unieważnienie umowy w świetle ustawy — prawo zamówień publicznych
sty31

Unieważnienie umowy w świetle ustawy — prawo zamówień publicznych

W przypadku umów w sferze zamówień publicznych, ustawodawca wykreował wzruszalność umowy, czyli sankcję nieważności względnej, której charakter jest różny od nieważności bezwzględnej unormowanej w art. 58 k.c. Nastąpiło, więc zastąpienie sankcji nieważności możliwością unieważnienia umowy na podstawie ustawowych przesłanek wskazanych w art. 146 ust. 1 p.z.p.. Zgodnie z powszechnie akceptowanym poglądem doktryny prawa cywilnego...

Read More