Możliwość dochodzenia od współmałżonka roszczeń pieniężnych z tytułu pozbawienia możliwości korzystania z lokalu mieszkalnego
wrz22

Możliwość dochodzenia od współmałżonka roszczeń pieniężnych z tytułu pozbawienia możliwości korzystania z lokalu mieszkalnego

Na wstępie zauważyć należy, że prawo współmałżonków do wspólnego mieszkania ma charakter szczególny względem ogólnych zasad prawa rzeczowego. Na bazie regulacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO) przyjmuje się jednolicie, że każdy z małżonków ma prawo do współposiadania mieszkania, zarówno wchodzącego do majątku wspólnego, jak i należącego wyłącznie do majątku osobistego jednego z nich. Z powyższych względów, ugruntowana...

Read More