Podział majątku wspólnego
wrz23

Podział majątku wspólnego

W dzisiejszych czasach rozwód nie jest już dla nikogo szokujący. Niemniej często przysparza on byłym małżonkom wiele problemów, szczególnie w sferze finansowej. Powstaje pytanie w jaki sposób podzielić wspólny majątek, kto powinien zatrzymać mieszkanie, a kto samochód? Istnieje kilka sposobów rozwiązania tego typu sytuacji. Zasadniczo w chwili zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa, która po...

Read More
Możliwość dochodzenia od współmałżonka roszczeń pieniężnych z tytułu pozbawienia możliwości korzystania z lokalu mieszkalnego
wrz22

Możliwość dochodzenia od współmałżonka roszczeń pieniężnych z tytułu pozbawienia możliwości korzystania z lokalu mieszkalnego

Na wstępie zauważyć należy, że prawo współmałżonków do wspólnego mieszkania ma charakter szczególny względem ogólnych zasad prawa rzeczowego. Na bazie regulacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO) przyjmuje się jednolicie, że każdy z małżonków ma prawo do współposiadania mieszkania, zarówno wchodzącego do majątku wspólnego, jak i należącego wyłącznie do majątku osobistego jednego z nich. Z powyższych względów, ugruntowana...

Read More