Utrata uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych

W polskim systemie prawnym przewidziano bardzo dużo przypadków, w których kierowca może stracić uprawnienia do prowadzenia pojazdów. W ostatnich latach notuje się znaczne zaostrzenie polityki penalnej, która rozszerzyła zakres sytuacji pozwalających na zabranie prawa jazdy.

  1. Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Najpopularniejsze przypadki utraty omawianych uprawnień wiążą się orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdu za przekroczenie przepisów prawnych. Sprawcy zabiera się prawo jazdy za popełnienie przestępstwa przeciw bezpieczeństwu drogowemu, jeżeli znajdował się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Warto pamiętać, że przestępstwem przeciw bezpieczeństwu drogowemu jest nie tylko sama jazda po pijanemu czy pod wpływem innych środków.

Innymi występkami, za które grozi utrata uprawnień w podanych wyżej okolicznościach, są też sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub jej bezpośredniego niebezpieczeństwa i spowodowanie wypadku. W podanych sytuacjach zabiera się prawo jazdy również w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia. Innymi przestępstwami są dopuszczenie po pijanemu do ruchu niebezpiecznego pojazdu oraz zapewnianie po pijanemu bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych. Jeżeli sprawca dopuścił się wspomnianych przestępstw „na trzeźwo”, to i tak grozi mu utrata uprawnień, jeśli sąd przyjmie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Można mieć zabrane prawo jazdy nie kierując pojazdem. Orzeczenie zakazu jest możliwe w stosunku do współsprawcy przestępstwa albo osoby uczestniczącej w ruchu, na przykład pieszego lub pasażera.

Zakaz prowadzenia pojazdów można orzec także za niektóre wykroczenia, to jest: jazda po użyciu alkoholu

od 0,2 do o,5 promila alkoholu we krwi albo od  0,1 do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza

i podobnie działającego środka, nieudzielenie pomocy ofierze wypadku przez jego uczestnika, niezachowanie należytej ostrożności i spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, ignorowanie kontroli drogowej oraz jazda bez uprawnień (co nie oznacza utraty uprawnień, ale niemożność ich nabycia).

  1. Cofnięcie oraz zatrzymanie prawa jazdy.

Prawo o ruchu drogowym przewiduje także możliwość zatrzymania przez Policję prawa jazdy. Zatrzymanie prawa jazdy może oznaczać tylko zawieszenie uprawnień do kierowania albo nawet jego utratę. Poza przypadkami opisanymi części I, może nastąpić to jeszcze z następujących powodów:

przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym, przewożenia zbyt dużej liczby pasażerów, nieczytelności prawa jazdy, podejrzenia podrobienia lub przerobienia dokumentu prawa jazdy, upływu jego terminu ważności, prowadzenia pojazdu niewyposażonego w obowiązkową blokadę alkoholową, kierowania pojazdu mimo obowiązywania zatrzymania, cofnięcia prawa jazdy lub sądowego zakazu; przekroczenia tolerowanej liczby 24 punktów karnych

Dodatkowe restrykcje obejmują osoby po pierwszym zdanym egzaminie na prawo jazdy. Starosta może cofnąć im uprawnienia, o ile w ciągu roku przekroczą 20 punktów karnych. „Młodzi” kierowcy mogą też stracić uprawnienia, jeśli w okresie 2 lat od wydania im po raz pierwszy prawa jazdy popełnili przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (cofnięcie może nastąpić niezależnie od orzeczenia zakazu sądowego) lub  dowolne trzy wykroczenia spośród czynu tzw. zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu, prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, niezachowania ostrożności na drodze wewnętrznej oraz przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h.

Utrata uprawnień do kierowania pojazdami wcale nie musi wynikać z popełnienia przestępstwa czy wykroczenia. Cofnięcie prawa jazdy może nastąpić ze względu na stan zdrowia fizycznego i psychicznego.

Przeciwwskazania zdrowotne, wynikać z problemów ze wzrokiem, słuchem, zachowaniem równowagi, nerkami, cukrzycą, układem ruchu, sercowo-naczyniowym, oddechowym, nerwowym, w tym padaczki. Mogą także pochodzić z choroby psychicznej, nadużywania lub uzależnienia od alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie, stosowania lekarstw mogących mieć wpływ na kierowanie, a także z innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

Zatrzymanie prawa jazdy grozi również dłużnikom alimentacyjnym. O ile zobowiązany do łożenia alimentów uchyla się od obowiązku, to jest przez okres ostatnich 6 miesięcy świadczył pieniądze w kwocie niższej niż 50% od ustalonych alimentów, starosta może zatrzymać prawo jazdy.

autor: adwokat Damian Nowicki

 

Kancelaria Adwokacko-Radcowska Kacprzak Kowalak sp. partnerska

Author: Kancelaria Adwokacko-Radcowska Kacprzak Kowalak sp. partnerska

Kancelaria Adwokacko-Radcowska Kacprzak Kowalak sp.p. jest średniej wielkości Kancelarią mająca swoją siedzibę w Poznaniu. Kancelaria skupia doświadczenie adwokatów i radców prawnych pozwalając na oferowanie swoim Klientom pełnej kompleksowej usługi prawnej. Szczególnie ważną gałęzią działalności kancelarii jest prawo odszkodowań i ubezpieczeń gospodarczych. Wieloletnie doświadczenie prawników tworzących kancelarię pozwala nam stwierdzić, iż jesteśmy w tej dziedzinie specjalistami. Prawnicy Kancelarii uczestniczą także w prowadzeniu wielu spraw z dziedziny prawa cywilnego, w tym w sporach o charakterze rodzinnym i w rozwiązywaniu problemów mających swoje źródło w prawie spadkowym. Kancelaria w osobie adwokata Macieja Kacprzaka i adwokata Damiana Nowickiego prowadzi także obrony karne. W ramach tej gałęzi prawa reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania karnego- tj. postępowania przygotowawczego (zwanego potocznie prokuratorskim), procesu przed sądem I instancji, postępowania apelacyjnego, a w szczególnych przypadkach także kasacyjnego oraz postępowania wykonawczego.

Share This Post On

1 Comment

  1. Czy wygaśnięcie ważności terminowego prawa jazdy wiąże się z utratą uprawnień do prowadzenia pojazdem? Czy jest to podstawa do regresu ubezpieczenia OC?

    Post a Reply

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

liczba