Ważny wyrok ws. unieważnienia opcji walutowych

Problem tzw. toksycznych opcji walutowych to jeden z bardziej medialnych tematów drugiej połowy 2008 r., przede wszystkim dlatego, że doprowadził do upadłości wielu przedsiębiorstw, a winę za taki stan rzeczy – przynajmniej w odczuciu społecznym – przypisano bankom. Ze względu na wagę i rozmiar zjawiska, pojawiły się wówczas nawet pomysły ingerencji ustawodawcy celem globalnego unieważnienia wszystkich umów opcyjnych zawartych z bankami. Koncepcja ta ostatecznie nie została zrealizowana, a ciężar uchylenia skutków takiego stanu rzeczy przerzucono na sądy.

Od wielu lat toczą się procesy zmierzające do unieważnienia skomplikowanych transakcji opcyjnych. Efekty batalii sądowych są różne, z reguły jednak zapadają wyroki oddalające powództwa przedsiębiorców z argumentacją –uogólniając – że każdy uczestnik obrotu gospodarczego powinien się liczyć z ryzykiem wynikającym z negatywnych skutków transakcji walutowych.

Przełomowy może okazać się wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który zapadł w dniu 1 kwietnia 2015 r., na skutek apelacji wniesionej przez Kancelarię Zimmerman i Wspólnicy sp.k. w imieniu jednego z naszych klientów (przedsiębiorcy poszkodowanego rozliczeniem opcji walutowej).

Sąd Apelacyjny uznał, iż zawarcie opcji walutowej kreującej nieograniczone ryzyko dla strony słabszej (niebędącej bankiem) jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego i wykracza poza ramy swobody umów.

Przede wszystkim przyczyną nieważności tego rodzaju transakcji jest brak rzetelnego i pełnego poinformowania klienta banku (nawet jeśli jest on przedsiębiorcą) o ewentualnych negatywnych skutkach umowy opcji walutowej. Takie zachowanie banku należy uznać jako działanie w złej wierze, z uwagi na wykorzystanie swojej silniejszej pozycji, chociażby z uwagi na zakres wiedzy na temat struktury skomplikowanych instrumentów finansowych, jakimi są opcje walutowe.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, bank jako instytucja finansowa ma obowiązek rzetelnego poinformowania drugiej strony o wszystkich ryzykach transakcji walutowej, a przeciwne zachowanie należy uznać za niezgodne z zasadami sumienności i rzetelności w obrocie gospodarczym.

Powyższy wyrok odczytujemy jako wyraz odpowiedzialnego i racjonalnego stosowania prawa we wszystkich tych obszarach, gdy poza dosłownym odczytaniem przepisów niezbędne jest odwołanie się do takich okoliczności jak lojalność kontraktowa czy dobra wiara drugiej strony umowy.

B. Sierakowski

     

 

 

 

 

autor: radca prawny Bartosz Sierakowski, Wspólnik

Zimmerman i Wspólnicy Sp.k.

Author: Zimmerman i Wspólnicy Sp.k.

Znajdująca się w Warszawie i działająca na terenie całej Polski kancelaria prawna Zimmerman i Wspólnicy oferuje pomoc prawną w zakresie prawa upadłościowego oraz naprawczego. Nasz zespół udziela także wsparcia w obszarze prawa gospodarczego oraz spółek. Zapewniamy fachowe porady w kierunkowym temacie, sporządzamy opinie, przygotowujemy stosowną dokumentację oraz występujemy w roli reprezentantów interesów naszych Klientów przed sądami oraz organami administracyjnymi właściwymi z uwagi na charakter sprawy oraz region. Występujemy w roli pełnomocników interesów syndyków masy upadłościowej. Zapewniamy pomoc na wszystkich etapach postępowania prawnego zarówno w postępowaniu o upadłość układową, jak i likwidacyjną. Pomagamy również przy rejestracji Spółki, realizowaniu spraw formalnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem, a kończąc na wsparciu przy likwidacji. Działamy w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz etosem zawodowym. Możemy zaoferować pomoc doraźną oraz długoterminową współpracę.

Share This Post On

1 Comment

  1. a czy można prosić o podanie sygnatury sprawy?

    Post a Reply

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

liczba