Polska próba walki z niemiecką płacą minimalną zakończona fiaskiem

1 lipca 2015 r. Federalny Sąd Konstytucyjny ogłosił decyzję w sprawie skargi 14 polskich i zagranicznych firm transportowych złożoną w ich imieniu przez niemiecką kancelarię prawną. Skarga nie została przyjęta do rozpatrzenia.

Uzasadnieniem podjętej przez Sąd decyzji jest obowiązywanie konstytucyjnej zasady pomocniczości. Składający skargę powinni w pierwszej kolejności dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego – przede wszystkim przed sądami pracy lub sądami administracyjnymi.

Zdaniem FSK sądy powszechne powinny zbadać zasadność stosowania przepisów o płacy minimalnej w stosunku do pracowników niezatrudnionych przez niemieckich pracodawców, którzy tylko krótkoterminowo wykonują swoje obowiązki na terytorium RFN. Organy sprawiedliwości powinny również ustalić czy takie krótkoterminowe wykonywanie pracy na terytorium Niemiec wpływa na pogorszenie sytuacji finansowej pracownika. Pod rozwagę należy również wziąć zasadność kar finansowych nakładanych na zagraniczne firmy niestosujące ustawy o płacy minimalnej w kontekście ich całościowej sytuacji finansowej. FSK zaleca również aby niemieckie sądy powszechne przeanalizowały w razie prowadzenia postępowania możliwość naruszenia przepisów unijnych przez regulację ustawy o płacy minimalnej.

Dla polskich przedsiębiorców transportowych decyzja Federalnego Sądu Konstytucyjnego oznacza dalsze trwanie w niepewnej sytuacji, oczekiwanie na ewentualne złożenie przez KE skargi przeciwko Niemcom do ETS, lub kolejne wydatki związane z prowadzeniem postępowań sądowych przed niemieckimi sądami pracy.

Autor: Katarzyna Ożóg – aplikantka radcowska

Stanek & Kołodziej Kancelaria Radców Prawnych

Author: Stanek & Kołodziej Kancelaria Radców Prawnych

Udzielamy pomocy prawnej osobom fizycznym, poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie wszelkich pism sądowych (w tym pozwów, wniosków, apelacji, skarg jak również odpowiedzi na pisma), opiniowanie umów, regulaminów i dokumentów, reprezentujemy klientów przed sądami i organami administracyjnymi. Zajmujemy się kompleksową obsługą przedsiębiorców i spółek prawa handlowego, oferujemy atrakcyjne pakiety obsługi prawnej. Udzielamy również doraźnej pomocy prawnej. W przypadku chęci podjęcia stałej współpracy, zachęcamy do umówienia terminu spotkania, kiedy wspólnie wybierzemy, najlepszą dla Państwa opcję.

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

liczba