Gdy kierowca porzuci pracę w czasie wykonywania przewozu…
wrz30

Gdy kierowca porzuci pracę w czasie wykonywania przewozu…

W związku ze kryzysem gospodarczym branża transportowa boryka się nie tylko ze spadkiem popytu na usługi przewozowe, ale również z fluktuacją pracowników. Właściciele firm transportowych narażeni są na ponoszenie niezaplanowanych kosztów związanych z nagłym porzucaniem pracy przez swoich pracowników. Koszty te wzrastają jeżeli zatrudniony przez przedsiębiorcę kierowca pozostawi towar i kierowany przez siebie pojazd w „szczerym...

Read More
Kara umowna za porzucenie pracy przez kierowcę?
wrz29

Kara umowna za porzucenie pracy przez kierowcę?

Temat dotyczący porzucania pracy przez kierowców zatrudnionych w firmach transportowych mimowolnie nasuwa na myśl pytanie czy pracodawca – właściciel firmy transportowej – może zabezpieczyć się przed stratami finansowymi związanymi z porzuceniem pracy przez zatrudnianego kierowcę, jeszcze przed ich realnym wystąpieniem? Innymi słowy czy zawierana z przyszłym pracownikiem umowa o pracę może zawierać zapis o karze umownej...

Read More
Polska próba walki z niemiecką płacą minimalną zakończona fiaskiem
sie12

Polska próba walki z niemiecką płacą minimalną zakończona fiaskiem

1 lipca 2015 r. Federalny Sąd Konstytucyjny ogłosił decyzję w sprawie skargi 14 polskich i zagranicznych firm transportowych złożoną w ich imieniu przez niemiecką kancelarię prawną. Skarga nie została przyjęta do rozpatrzenia. Uzasadnieniem podjętej przez Sąd decyzji jest obowiązywanie konstytucyjnej zasady pomocniczości. Składający skargę powinni w pierwszej kolejności dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego – przede...

Read More
Jakie konsekwencje niesie za sobą zaostrzenie odpowiedzialności przewoźnika za przewożony towar?
kwi15

Jakie konsekwencje niesie za sobą zaostrzenie odpowiedzialności przewoźnika za przewożony towar?

Przepisy kształtujące odpowiedzialność przewoźnika za przewożony towar znaleźć można w trzech aktach prawnych. Ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 1173) Prawo przewozowe, Konwencji CMR z dnia 19 maja 1956 r. (Dz. U. 1962 r. Nr 49 poz. 238) oraz Kodeksie cywilnym. Pierwszy z nich reguluje stosunki prawne między przewoźnikiem a nadawcą przesyłki w przypadku zawarcia i wykonania umowy przewozu całościowo na...

Read More
Na czym polega funkcja dowodowa listu przewozowego?
kwi07

Na czym polega funkcja dowodowa listu przewozowego?

Ryzyko związane z transportem towarów nie rzadko spędza sen z powiek właścicielom firm transportowych, spedycyjnych czy logistycznych. Utrata i uszkodzenie towaru to najczęstsze przyczyny sporów prowadzonych przez pomiędzy przewoźnikami i nadawcami przesyłek. Czy zatem wystawienie listu przewozowego daje zabezpieczenie przed odpowiedzialnością dochodzoną ze strony kontrahenta? Konsensualny charakter umowy przewozu Umowa przewozu ma...

Read More