Rozwód w Anglii – postępowanie sądowe

Ostatnio pisałam o podstawach do rozwodu w Anglii i Walii. Dzisiaj przedstawię więcej informacji o samym postępowaniu sądowym.

 Jak już zdecydujemy, którą podstawę do rozwodu wybrać, można rozpocząć postępowanie sądowe, które jest w tym kraju dość  sformalizowane. Klienci informują mnie jednak, że postępowanie rozwodowe w Anglii jest znacznie tańsze, łatwiejsze i mniej traumatyczne niż ma to miejsce w Polsce. Przede wszystkim, praktycznie nie ma potrzeby, żeby strony musiały stawiać się w sądzie, gdyż decyzja sądu zapada w większości przypadków w postępowaniu zaocznym. Zazwyczaj nie ma też potrzeby przesłuchiwania świadków ani powoływania dowodów itp. Jak wspominałam wcześniej, sprawy dzieci i sprawy finansowe są rozpatrywane oddzielnie, równolegle do sprawy rozwodowej, o czym napisze więcej w kolejnych artykułach.

Postępowanie rozwodowe rozpoczynamy poprzez złożenie do sądu pozwu o rozwód. Do pozwu musimy dołączyć  oryginalny odpis aktu małżeństwa. Dokument musi być przetłumaczony na język angielski przez tłumacza przysięgłego. Do wszczęcia postępowania wymagane jest również uiszczenie opłaty sądowej w wysokości  £410.

 Następnie dokumenty rozwodowe są przesyłane przez sąd do drugiego małżonka. Współmałżonek otrzymuje z pozwem tzw. acknowledgement of service, które musi zostać wypełnione i odesłane do sądu jako potwierdzenie otrzymaniu pozwu. Jeśli współmałżonek nie odeśle dokumentów, należy ubiegać się o osobiste ich doręczenie przez urzędnika sądowego.

Po otrzymaniu z sądu wypełnionego przez współmałżonka acknowledgement of service, możemy starać się o wstępny wyrok rozwodowy tzw. Decree Nisi. Sąd wydaje wyrok rozwodowy, jeśli z przedstawionych dokumentów nie ma wątpliwości, że małżeństwo powinno zostać  rozwiązane.

Następnie po 6 tygodniach i 1 dniu od ogłoszenia warunkowego wyroku rozwodowego, można ubiegać się o wydanie ostatecznego orzeczenia rozwodowego tzw. Decree Absolute. Jest to orzeczenie kończące postępowanie rozwodowe i potwierdzające rozwiązanie małżeństwa.

W tym momencie sugeruje się również sporządzenie nowego testamentu, gdyż zmiana stanu cywilnego anuluje wcześniejsze postanowienia w tym zakresie. Warto również zwrócić uwagę, że jeśli jedna ze stron umrze bez testamentu zanim rozwód zostanie sfinalizowany, w rezultacie współmałżonek dziedziczy większość, jeśli nie cały majątek przypadający mu w udziale jako wdowie/wdowcowi,  bez względu na separację i toczące się postępowanie rozwodowe.

McHale & Company Solicitors

Author: McHale & Company Solicitors

McHale & Company Solicitors jest angielsko-polską kancelarią prawniczą posiadającą swoją siedzibę na terenie Cheshire i Greater Manchester w Wielkiej Brytanii. Nasza kancelaria zatrudniająca od wielu lat świetnych i profesjonalnych polskojęzycznych prawników, posiada ogromne doświadczenie w świadczeniu usług w wielu dziedzinach prawa zarówno przebywającym w Wielkiej Brytanii Polakom, jak i działającym na jej terenie polskim przedsiębiorstwom.

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

liczba