Zmiany w podatku od nabycia nieruchomości
Maj18

Zmiany w podatku od nabycia nieruchomości

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. wszyscy kupujący drugą nieruchomość  w Anglii i Walii zostali obciążeni dodatkowym 3% podatkiem (SDLT) od nabycia nieruchomości. Zmiany uderzają przede wszystkim w inwestorów nabywających nieruchomości przeznaczone do wynajęcia. Wiąże się to dla nich z dodatkowymi tysiącami funtów podatku. Dla przykładu, wcześniej każda osoba kupująca drugą nieruchomość w cenie  £250,000.00 musiała zapłacić podatek w wysokości £2,500. Od kwietnia tego roku kwota ta jest wyższa aż o £7,500. 3% podatek jest naliczany od wszystkich transakcji, dla których wymagane jest złożenie zeznania podatkowego tj. od £40,000. Zmiany te nie dotykają jedynie inwestorów dążących do zwiększenia swojego portfolio nieruchomości do wynajęcia. Wyższy podatek od nabycia nieruchomości dotyczy każdego kupującego drugą nieruchomość np. jako drugi dom czy dom dla dzieci. Wyższa stopa procentowa podatku ma zastosowanie także w przypadku,  par kupujących swój pierwszy dom, gdy jeden z parterów jest już właścicielem nieruchomości. Dla celów podatkowych, istotne jest również posiadanie nieruchomości poza granicami Wielkiej Brytanii. W takim przypadku, nawet jeśli nabywana nieruchomość, będzie stanowić pierwszą i jedyną nieruchomość w Anglii i Walii, to obowiązuje wyższa stawka podatku. Jedynie osoby zamierzające kupić nowy domy, ale równocześnie sprzedające obecny, nie muszą się obawiać podniesionego progu podatkowego, gdyż zmiany te nie będą ich dotyczyć. Jeśli zastanawiają się Państwo nad nabyciem nieruchomości w Anglii lub Walii i mają Państwo jakiekolwiek pytania w zakresie nowych regulacji odnośnie podatku od nabycia nieruchomości, prosimy o kontakt z McHale and Co Solicitors, którzy  mają bardzo duże doświadczenie w prawie nieruchomości i chętnie udzielą wstępnej porady lub poprowadzą całą transakcję.  Autor: Trainee Solicitor Sylwia...

Czytaj dalej
Rozwód w Anglii – postępowanie sądowe
Sty11

Rozwód w Anglii – postępowanie sądowe

Ostatnio pisałam o podstawach do rozwodu w Anglii i Walii. Dzisiaj przedstawię więcej informacji o samym postępowaniu sądowym.  Jak już zdecydujemy, którą podstawę do rozwodu wybrać, można rozpocząć postępowanie sądowe, które jest w tym kraju dość  sformalizowane. Klienci informują mnie jednak, że postępowanie rozwodowe w Anglii jest znacznie tańsze, łatwiejsze i mniej traumatyczne niż ma to miejsce w Polsce. Przede wszystkim, praktycznie nie ma potrzeby, żeby strony musiały stawiać się w sądzie, gdyż decyzja sądu zapada w większości przypadków w postępowaniu zaocznym. Zazwyczaj nie ma też potrzeby przesłuchiwania świadków ani powoływania dowodów itp. Jak wspominałam wcześniej, sprawy dzieci i sprawy finansowe są rozpatrywane oddzielnie, równolegle do sprawy rozwodowej, o czym napisze więcej w kolejnych artykułach. Postępowanie rozwodowe rozpoczynamy poprzez złożenie do sądu pozwu o rozwód. Do pozwu musimy dołączyć  oryginalny odpis aktu małżeństwa. Dokument musi być przetłumaczony na język angielski przez tłumacza przysięgłego. Do wszczęcia postępowania wymagane jest również uiszczenie opłaty sądowej w wysokości  £410.  Następnie dokumenty rozwodowe są przesyłane przez sąd do drugiego małżonka. Współmałżonek otrzymuje z pozwem tzw. acknowledgement of service, które musi zostać wypełnione i odesłane do sądu jako potwierdzenie otrzymaniu pozwu. Jeśli współmałżonek nie odeśle dokumentów, należy ubiegać się o osobiste ich doręczenie przez urzędnika sądowego. Po otrzymaniu z sądu wypełnionego przez współmałżonka acknowledgement of service, możemy starać się o wstępny wyrok rozwodowy tzw. Decree Nisi. Sąd wydaje wyrok rozwodowy, jeśli z przedstawionych dokumentów nie ma wątpliwości, że małżeństwo powinno zostać  rozwiązane. Następnie po 6 tygodniach i 1 dniu od ogłoszenia warunkowego wyroku rozwodowego, można ubiegać się o wydanie ostatecznego orzeczenia rozwodowego tzw. Decree Absolute. Jest to orzeczenie kończące postępowanie rozwodowe i potwierdzające rozwiązanie małżeństwa. W tym momencie sugeruje się również sporządzenie nowego testamentu, gdyż zmiana stanu cywilnego anuluje wcześniejsze postanowienia w tym zakresie. Warto również zwrócić uwagę, że jeśli jedna ze stron umrze bez testamentu zanim rozwód zostanie sfinalizowany, w rezultacie współmałżonek dziedziczy większość, jeśli nie cały majątek przypadający mu w udziale jako wdowie/wdowcowi,  bez względu na separację i toczące się postępowanie...

Czytaj dalej
Dlaczego warto sporządzić testament? Prawo spadkowe w Anglii
Gru03

Dlaczego warto sporządzić testament? Prawo spadkowe w Anglii

Niezależnie od tego jak duży jest nasz majątek, należy poważanie zastanowić się nad sporządzeniem testamentu. Jeśli tego nie dokonamy, to prawo zdecyduje jak majątek po naszej śmierci zostanie rozdysponowany. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku osób będących w nieformalnych związkach, gdyż bez testamentu nasz partner nie może liczyć na dziedziczenie po nas, jak i również my w przypadku śmierci partnera nie mamy żadnego zabezpieczenia finansowego z jego/jej majątku. Kolejnymi argumentami za sporządzeniem testamentu mogą być między innymi następujące kwestie: ustalenie opiekuna prawnego naszych dzieci w przypadku śmierci obojga rodziców, możliwość zredukowania podatku od spadku, rozdysponowanie własnego majątku wedle naszego życzenia, podarowanie prezentów rodzinie i przyjaciołom utworzenie specjalnego funduszu tzw Trust dla rodziny i wybranych krewnych unikniecie sporów w rodzinie zapisanie życzeń dotyczących naszego pogrzebu i pochówku unieważnienie poprzedniego testamentu poprzez zmianę stanu cywilnego, co wymaga sporządzenia nowego testamentu, separacja – w tym przypadku szczególnie warto spisać nasza ostatnią wolę, gdyż w przeciwnym razie nasz współmałżonek otrzyma większość, jeśli nie cały nasz majątek. Dla ważności testamentu nie jest wymagane spisanie naszej ostatniej woli w obecności prawnika, aczkolwiek skorzystanie z fachowej porady, pozwali naszym bliskim uniknąć problemów po naszej śmierci, które z mojego doświadczenia mogą nawet prowadzić do unieważnienia testamentu. Kilka ważnych kwestii, którymi należy się kierować przy sporządzaniu testamentu: aby spisać testament musimy być pełnoletni, testament ma charakter dobrowolny, nie może być spisany pod przymusem a spadkodawca musi być w pełni poczytalny, testament musi być podpisany w obecności dwóch świadków (przy czym świadkowie nie mogą być beneficjentami testamentu). Jako prawnik upewniam się, że powyższe i inne warunki są spełnione, aby testament został uznany za ważny po śmierci moich klientów. Co zawrzeć w testamencie? Przed sporządzeniem testamentu powinniśmy zastanowić sie nad kilkoma istotnymi kwestiami, m.in. co w chodzi w skład naszego majątku – zwykle sugeruję przygotowanie listy części składowych tj. pieniądze, nieruchomości w Anglii i Walii, oszczędności, emerytury, polisy ubezpieczeniowe, akcje, itp. kto będzie naszym spadkobiercą – również sugeruję przygotowanie listy ewentualnych spadkobierców, przekazując im określone rzeczy, sumy pieniężne lub określając ich procentowy udział w spadku, czy planujesz przekazać cokolwiek na cele charytatywne, w przypadku śmierci obojga rodziców, kto ma zając sie dziećmi, w jakim wieku dzieci mają otrzymać ich udział w spadku, kto ma być wykonawcą testamentu Testament można zmieniać i uaktualniać dowolną ilość razy. Trzeba jednak przestrzegać kilku niezbędnych zasad prawnych, o których pisałam poprzednim razem. Zmianę testamentu zaleca się w następujących sytuacji życiowych: rozwodu, ślubu lub separacji, narodzin potomstwa, zakupu nieruchomości, śmierci wybranego wcześniej wykonawcy naszego testamentu. Rola wykonawcy testamentu Executor to wykonawca testamentu czyli osoba, która będzie odpowiedzialna po śmierci osoby sporządzającej testament, za uporządkowanie jej spraw majątkowych i spełnienie ostatniej woli zmarłego. Głównym zadaniem wykonawcy testamentu...

Czytaj dalej
Rozwód w Anglii
Wrz25

Rozwód w Anglii

Coraz więcej polskich klientów zgłasza się do mnie w sprawach rodzinnych. Ilość spraw rozwodowych wnoszonych przez naszych rodaków do tutejszych sądów rośnie z miesiąca na miesiąc. Polskie sądy odrzucają pozwy rozwodowe złożone w naszej ojczyźnie ze względu na brak jurysdykcji krajowej, uważając za właściwe prawo angielskie. Z doświadczenia moich klientów, którzy podjęli kroki prawne w Polsce wynika, że koszty postępowania rozwodowego w Anglii zazwyczaj są również niższe tutaj. Poniżej postaram się przybliżyć Polakom zamieszkującym w Anglii podstawy do wszczęcia postępowania rozwodowego w tym kraju. Rozwód w 5 krokach W prawie angielskim istnieje pięć powodów, które mogą stanowić podstawę rozwodu. Są to: Cudzołóstwo Nierozsądne zachowanie Dwuletnia separacja za obopólną zgodą Opuszczenie współmałżonka Pięcioletnia separacja bez zgody Cudzołóstwo Postępowanie w oparciu o cudzołóstwo wymaga, by współmałżonek przyznał się do cudzołóstwa lub aby osoba, która wnosi o rozwód udowodniła cudzołóstwo współmałżonka. Sąd wymaga dowodu lub przyznania się współmałżonka do aktu seksualnego cudzołóstwa. Jednakże, w sytuacji kiedy nie ma wystarczającej ilości materiału dowodowego, aby udowodnić cudzołóstwo, a współmałżonek nie zgodzi się przyznać do zdrady na potrzeby sądu, to postępowanie rozwodowe można wszcząć na podstawie jego nierozsądnego zachowania, które nie wymaga przyznania się w tym zakresie. Nierozsądne zachowanie Oznacza ono, że zachowanie współmałżonka nie pozwala na dalsze wspólne życie. Nierozsądne zachowanie jest pojęciem subiektywnym, jednak do najczęściej spotykanych przykładów można zaliczyć: Nadużywanie alkoholu lub narkotyków Przemoc fizyczna lub psychiczna Brak pomocy fizycznej i materialnej w utrzymywaniu gospodarstwa domowego Dwuletnia separacja za obopólną zgodą małżonków Strony małżeństwa żyły oddzielnie przez nieprzerwany okres minimum dwóch lat bezpośrednio poprzedzający wniesienie pozwu rozwodowego oraz pozwany wyraża zgodę na orzeczenie rozwodu. Opuszczenie Oznacza, ze współmałżonek opuścił męża/żonę bez jego zgody, bez uzasadnionego powodu na okres minimum dwóch lat poprzedzający wniesienie pozwu rozwodowego. Osobne zamieszkiwanie powyżej pięciu lat Jeśli współmałżonkowie mieszkają osobno przez nieprzerwany okres co najmniej pięciu lat bezpośrednio poprzedzający wniesienie pozwu, zgoda współmałżonka na rozwód w tym przypadku, nie jest wymagana, by sąd mógł rozwiązać małżeństwo. Najczęstszą przyczyną rozwodu wśród moich klientów wydaje się być nierozsądne zachowanie i dwuletnia separacja za obopólną zgodą. Jak wygląda proces prawny wszczęcia postępowania rozwodowego w Anglii poruszę w następnym...

Czytaj dalej
Odzyskiwanie wierzytelności na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w Anglii i Walii
Wrz23

Odzyskiwanie wierzytelności na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w Anglii i Walii

W ostatnim czasie pojawia się w naszej kancelarii coraz więcej spraw i zapytań odnośnie odzyskiwania wierzytelności na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. Zazwyczaj ETE został wydany przez Sąd w Polsce przeciwko dłużnikowi, który teraz zamieszkuje w innym kraju Unii Europejskiej, w tym przypadku w Anglii lub Walii. Odzyskiwanie wierzytelności Tytuł ten jest wydawany na wniosek wierzyciela w stosunku do roszczenia bezspornego, którym może być orzeczenie sądu, ugoda zawarta przed sądem lub dokument urzędowy. Nadanie takiemu orzeczeniu lub ugodzie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego oznacza, że orzeczenie lub ugoda podlega wykonaniu, w tym przypadku, w Anglii, bez potrzeby stwierdzenia wykonalności i bez możliwości sprzeciwu. W celu rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego w Anglii na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów: Orzeczenie wydane przez Sąd w Polsce; Tłumaczenie przysięgłe tego orzeczenia; Zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego; Tłumaczenie przysięgłe tego zaświadczenia. Po uiszczeniu opłaty sądowej (zależnej od sposobu egzekucji) można przystąpić do dalszych działań mających na celu odzyskanie...

Czytaj dalej