Prawo do prywatności i jego ograniczenia wynikające z obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w procesie leczenia
maj16

Prawo do prywatności i jego ograniczenia wynikające z obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w procesie leczenia

Każdemu człowiekowi przysługują dobra osobiste, a ich ochrona ma zapewnić możliwość samorealizacji istoty ludzkiej. Kodeks cywilny nie wymienia enumeratywnie tych dóbr, a zamieszczone w art. 23 k.c. wyliczenie ma charakter przykładowy. Pogląd o otwartym katalogu dóbr osobistych jest powszechnie akceptowany tak w doktrynie, jak i w orzecznictwie. Nie oznacza to jednak, że dobra osobiste można swobodnie kreować na aktualne potrzeby....

Read More
Użycie nazwiska zmarłej osoby, a zgoda spadkobiercy
lis23

Użycie nazwiska zmarłej osoby, a zgoda spadkobiercy

Występuje wiele sytuacji, w których dany podmiot aby móc osiągnąć zamierzony przez siebie cel musi w swej działalności użyć imienia i nazwiska danej osoby. Obecnie dzieje się tak często  w związku z działalnością różnych organizacji publicznych np. stowarzyszeń, które za cel swojego istnienia podjęły np. upamiętnienie danych wydarzeń, bądź działalności pewnych osób zarówno żyjących jak i nieżyjących. W zasadzie nie budzi wątpliwości...

Read More