Powołanie członka zarządu spółki z o.o. na czas nieokreślony
wrz23

Powołanie członka zarządu spółki z o.o. na czas nieokreślony

Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH) nie wyklucza powoływania członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na czas nieokreślony. Kwestię dopuszczalności powołanie członka zarządu na czas nieokreślony rozstrzygnął natomiast Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 lipca 2010 r., sygn. akt III CZP 23/10. Według SN nie ma przeszkód ku temu, aby strony w umowie spółki uregulowały kwestię wygaśnięcia mandatu w odmienny sposób od...

Read More
Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o.
lis18

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Konstrukcja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprawia, że generalnie jedynym podmiotem ponoszącym pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest sama spółka. Odpowiedzialności tej nie ponoszą wspólnicy ani co do zasady członkowie organów. Co do zasady, gdyż kodeks spółek handlowych wskazuje przypadki, w których także członkowie zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Po pierwsze, zgodnie...

Read More
Odpowiedzialność zarządzających spółkami prawa handlowego cz. 2
lis15

Odpowiedzialność zarządzających spółkami prawa handlowego cz. 2

Odpowiedzialność cywilnoprawna W spółkach kapitałowych udziałowcy (wspólnicy i akcjonariusze) nie ponoszą odpowiedzialności cywilnoprawnej za zobowiązania spółki. Mogą natomiast odpowiadać za zawinione działanie na szkodę spółki lub osób trzecich. Zdarza się to jednak rzadko, głównie z powodu- trudności w udowodnieniu udziałowcom winy. Jedynie wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada – solidarnie ze...

Read More
Odpowiedzialność zarządzających spółkami prawa handlowego cz. 1
lis15

Odpowiedzialność zarządzających spółkami prawa handlowego cz. 1

I. Odpowiedzialność karna według kodeksu spółek handlowych W praktyce często spotykamy się ze zdziwieniem członków organów i likwidatorów spółek kapitałowych, że pociąga się ich do odpowiedzialności karnej, kiedy „dobrze chcieli, ale nie z ich winy coś nie wyszło. Moim zdaniem od członków zarządu lub likwidatorów (a także członków organów nadzoru) wymagany jest podwyższony stopień należytej staranności, uwzględniający znajomość gry...

Read More